Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 40

40. Inwentaryzacja obiektów zabytkowych na terenie Gminy


Lokalizacja

Np Nakielnica

Opis projektu

Aktualizacja gminnego rejestru zabytków. Ostatnia aktualizacja została wykonana w 2011 roku. Brak w gminnym rejestrze np "małej architektury" (przydrożne kapliczki, krzyże)

Uzasadnienie projektu

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na odrestaurowywanie zabytków ale tylko tych ujętych w gminnym rejestrze zabytków. Brak takiej aktualizacji uniemożliwia dalsze starania by zachować dla kolejnych pokoleń to co stworzyli nasi przodkowie.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Zasoby gminy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace konserwatorskie20 000 zł