Głosowanie zakończone. Prezentacja wyników: link

 

Lista projektów

Najważniejsze informacje

Jak prawidłowo zagłosować w Aleksandrowskim Budżecie Obywatelskim 2020 ? 

Instrukcja głosowania/pomoc (kliknij tutaj)

Czym jest Aleksandrowski Budżet Obywatelski? 

To wydzielona część budżetu Aleksandrowa Łódzkiego, o której przeznaczeniu mogą decydować wszyscy mieszkańcy miasta. 

Co daje udział w Aleksandrowskim Budżecie Obywatelskim? 

Każdy obywatel miasta ma szansę zdecydować, na co zostaną wydane publiczne pieniądze. Jest to realna szansa, aby poprawić swoje najbliższe otoczenie. 

Kto może wziąć udział?

Aleksandrowskim Budżecie Obywatelskim może wziąć udział każda osoba zameldowana na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. Jeżeli chcesz się włączyć w decydowanie o części budżetu miasta, to na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje na ten temat!  

Jak włączyć się w Aleksandrowski Budżet Obywatelski? 

Możesz zgłaszać własne pomysły do listy projektów albo tylko wskazać w głosowaniu najlepsze, według Ciebie, projekty. Zobacz aktualną listę projektów. 

Harmonogram

1. zgłoszenia projektów odbywają się w formie elektronicznej na portalu www.aleludzki.pl
w okresie od 7 stycznia 2020 r. od godz. 12:00 do dnia 17 stycznia 2020 r., do godz. 12:00

w formie elektronicznej w punkcie konsultacyjnym (Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego) – w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym w innym dogodnym terminie dla Zgłaszającego; w okresie od 7 stycznia 2020 r. od godz. 12:00 do dnia 17 stycznia 2020 r., do godz. 12:00

2. weryfikacja zgłoszonych projektów zadań przez Zespół Konsultacyjny – do dnia 3 lutego 2019 r.

3. głosowanie na zgłoszone projekty zadań, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół Konsultacyjny

w formie elektronicznej na portalu www.aleludzki.pl – w okresie od 5 lutego 2020 r. od godz. 12:00 do dnia 19 lutego 2020 r., do godz. 12:00

w formie elektronicznej w punkcie konsultacyjnym (Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego) – w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym w innym dogodnym terminie dla Zgłaszającego; w okresie od 5 lutego 2020 r. od godz. 12:00 do dnia 19 lutego 2020 r., do godz. 12:00;

4. Ogłoszenie wyników -20 lutego 2020 r.