Głosowanie na projekty Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

rozpocznie się 10 maja 2021 r. o godz. 12:00

Projekty Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2022  z końcową numeracją i opisami: tutaj

 

Najważniejsze informacje

Czym jest Aleksandrowski Budżet Obywatelski?

Przez pojęcie budżetu obywatelskiego należy rozumieć szczególną formułę konsultacji społecznych w ramach której mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki.

Jak zgłosić projekt ?

Kto może wziąć udział?

W Aleksandrowskim Budżecie Obywatelskim może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki. Jeżeli chcesz się włączyć w decydowanie o części budżetu miasta, to na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje na ten temat!  

Jak włączyć się w Aleksandrowski Budżet Obywatelski?

Możesz zgłaszać własne pomysły do listy projektów albo tylko wskazać w głosowaniu najlepsze, według Ciebie, projekty. 

Harmonogram

1) Zgłaszanie projektów zadań:

a) W formie elektronicznej na portalu www.aleludzki.pl – w okresie od 6 kwietnia 2021r. od godz. 12:00 do dnia 16 kwietnia 2021 r., do godz. 12:00,

b) W formie elektronicznej w punkcie konsultacyjnym (Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego) – w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym w innym dogodnym terminie dla Zgłaszającego; w okresie od 6 kwietnia 2021 r. od godz. 12:00 do dnia 16 kwietnia 2021 r., do godz. 12:00;

2) weryfikacja zgłoszonych projektów zadań przez Zespół Konsultacyjny – do dnia 7 maja 2021 r.;

3) głosowanie na zgłoszone projekty zadań:

a) w formie elektronicznej na portalu www.aleludzki.pl – w okresie od 10 maja 2021 r. od godz. 12:00 do dnia 24 maja 2021 r., do godz. 12:00,

b) w formie elektronicznej w punkcie konsultacyjnym (Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego) – w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym w innym dogodnym terminie dla Zgłaszającego; w okresie od 10 maja 2021 r. od godz. 12:00 do dnia 24 maja 2021 r., do godz. 12:00;

4) Ogłoszenie wyników - 25 maja 2021 r.

Co daje udział w Aleksandrowskim Budżecie Obywatelskim?

Każdy mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki ma szansę zdecydować, na co zostaną wydane publiczne pieniądze. Jest to realna szansa, aby poprawić swoje najbliższe otoczenie.