Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. Cykl warsztatów z renowacji mebli


Lokalizacja

Aleksandrowskie Centrum Kultury

Opis projektu

W ramach warsztatów zorganizowany zostanie cykl spotkań (4-5 spotkań) mających na celu wprowadzenie uczestników w świat renowacji mebli. Uczestnicy będą mogli poznać od podstaw jak np. odnowić stary fotel lub krzesło. Cykl spotkań ma na celu dokładne zapoznanie się z zasadami renowacji.

Uzasadnienie projektu

Cykl spotkań ma na celu dokładne zapoznanie się z zasadami renowacji.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Warsztaty ogólnodostępne

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wynagrodzenie prowadzącego6 000 zł
2materiały dla uczestników8 000 zł
Łącznie: 14 000 zł