Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 16

16. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrośnie


Lokalizacja

Miejsce przebywania pojazdu:
Ochotnicza Straż Pożarna w Chrośnie,
Chrośno 7,
95-070 Aleksandrów Łódzki.

Teren działania:
gmina Aleksandrów Łódzki / powiat zgierski

Opis projektu

W ramach projektu planowany jest zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrośnie.
Ze względu na położenie naszej jednostki i nasz obszar chroniony zasadnym jest aby był to samochód z napędem 4x4, posiadający zbiornik wody, autopompę oraz linię szybkiego natarcia.

Uzasadnienie projektu

Samochód ratowniczo-gaśniczy jest dla jednostki najistotniejszym wyposażeniem mającym wpływ na jej skuteczność działań oraz możliwości operacyjne. Obecny pojazd należący do OSP w Chrośnie to wysłużony 35 letni samochód, który ze względu na swój wiek coraz trudniej utrzymać w pełnej gotowości. Ustępuje on również nowszym pojazdom ze względów technologicznych co wpływa na mniej efektywną możliwość niesienia pomocy. Zakupiony samochód przyczyni się do znacznego wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy poprzez możliwość udzielania im szybszej i bardziej skutecznej pomocy w przypadku pożarów, zdarzeń drogowych, usuwania skutków miejscowych zagrożeń lub innych zdarzeń losowych. Realizacja projektu wpłynie na poprawę  bezpieczeństwa w gminie Aleksandrów Łódzki zarówno mieszkańców, ich mienia jak i całego dziedzictwa przyrodniczego.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Ochotnicza Straż Pożarna w Chrośnie podejmuje działania ratowniczo-gaśnicze niosąc pomoc wszystkim potrzebującym o każdej porze dnia i nocy. W związku z tym, projekt przeznaczony jest dla całej lokalnej społeczności znajdującej się w obszarze działania jednostki OSP oraz poza nim. Są to wszyscy mieszkańcy gminy Aleksandrów Łódzki, przebywający w niej goście oraz przejezdni. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą wszyscy poszkodowani, którym będzie udzielana pomoc oraz strażacy z OSP w Chrośnie i z innych jednostek OSP i PSP współpracujących podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych. Zakupiony pojazd będzie w gotowości bojowej 24 godziny na dobę przez cały rok.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Samochód ratowniczo-gaśniczy200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrośnie