projekt nr 36

36. Usłysz alarm


Lokalizacja

Montaż na obiektach będących własnością gminy (np. placówki edukacyjne) lub jednostek podległych oraz strażnicach OSP z terenu gminy.

Opis projektu

Zakup wraz z montażem 10 syren alarmowych z możliwością nadawania komunikatów głosowych.

Uzasadnienie projektu

Syreny alarmowe zamontowane na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki, mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa poprzez informowanie mieszkańców o ostrzeżeniach m.in. pogodowych, braku zasilania prądu, braku wody oraz innych sytuacjach kryzysowych. Zrealizowanie projektu pozwoli mieszkańcom na wcześniejsze przygotowanie się do możliwie zaistniałych sytuacji kryzysowych na terenie gminy i zabezpieczenie swojego mienia.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Dostępność dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy, poprzez montaż syren na obszarze całe gminy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Syreny alarmowe do 10 szt.160 000 zł
2Montaż syren40 000 zł
Łącznie: 200 000 zł