Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Multisensoryczny plac zabaw


Lokalizacja

Korty na  osiedlu Bratoszewskiego. Właściciel Spółdzielnia Mieszkaniowa ( uzyskano wstępna zgodę)

Opis projektu

Warsztaty dla dzieci. Wyprawa do krainy różnorodnych faktur, dźwięków, kolorów i kształtów. Podczas warsztatów dzieci będą mogły cieszyć się kontaktem z różnorodnymi bodźcami stymulującymi wszystkie zmysły. Warsztatom będą towarzyszyły dodatkowe atrakcje : animatorzy, zamek do skakania, drobne upominki, występy

Uzasadnienie projektu

Wspólne, rodzinne spędzanie czasu, integracja sąsiedzka,  stymulacja zmysłów, dobra zabawa połączona z nauką.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Realizacja projektu przewidziana na dwie edycje: w czerwcu i we wrześniu 2023, na świeżym powietrzu. Dzień sobota lub niedziela w godzinach popołudniowych. Szeroka dostępność, bez ograniczeń

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Warsztaty sensoryczne, zamek dmuchany, animatorzy, upominki25 000 zł