Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 39

39. Zróbmy sobie park w Rąbieniu


Lokalizacja

Działka położona między ulicami Słowiańską i Okrężną w Rąbieniu, dz. nr ew. 360/2 obręb Rąbień. Własność Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Aleksandrowie Łódzkim.

Opis projektu

Park miałby powstać w miejscu dawnego cmentarza ewangelickiego w centrum Rąbienia, położonego na przeciwko Szkoły Podstawowej. Projekt ma na celu uporządkowanie dzikiej oraz zapomnianej zieleni. Teren ten wymaga natychmiastowego uprzątnięcia. Przestrzeń ta, obecnie jest zaśmiecona o dziko rosnącej zieleni, a powinna służyć okolicznym mieszkańcom. Centrum miejscowości, którą w obecnej chwili zamieszkuję kilka tysięcy mieszkańców, znajdującej się w jednej z najlepszych  gmin w Polsce powinno wyglądać reprezentacyjnie i przyjaźnie dla mieszkańców.
W kolejnych latach można kontynuować zagospodarowanie terenu.

Uzasadnienie projektu

Niniejszy projekt stanowi odpowiedź na spore zainteresowanie ze strony mieszkańców, którzy apelowali, aby na tym gęsto zaludnionym obszarze ustanowić park z prawdziwego zdarzenia.
Okoliczni mieszkańców przyszłego parku to w znacznym stopniu seniorzy, którzy mają trudność z dojściem do oddalonych i mniej dostępnych terenów zielonych.
W wyniku badań historycznych być może udałoby się wygospodarować z dawnego cmentarza miejsce bez dawnych pochówków, na którym można byłoby również wykonać strefę dla dzieci.
Tak duży teren w centrum miejscowości daje wiele możliwości w przyszłości.
Zagospodarowany park w założeniach niniejszego wniosku byłby miejscem odpoczynku i złapania oddechu w codziennym biegu.
Wnioskowana kwota powinna wystarczyć na pełne uporządkowanie przestrzeni w ramach tego etapu.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Odbiorcami projekty byliby mieszkańcy Rąbienia i pobliskich miejscowości. Teren ogólnodostępny, otwarty całą dobę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Oczyszczenie terenu ze śmieci, uporządkowanie roślinności, wyrównanie terenu bez naruszania obecnego gruntu, wysiew trawy. -Utworzenie alejek spacerowych200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zróbmy sobie park w Rąbieniu