Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 22

22. Na Ratunek - Rezerwat Torfowisko Rąbień


Lokalizacja

Obszar Rezerwatu i obszar przylegający

Opis projektu

W ramach projektu zostaną przeprowadzone niezbędne prace terenowe oraz badawcze. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń powinny to być: usunięcie niepożądanej w ekosystemie torfowiska roślinności, wyznaczenie granic Rezerwatu w terenie, identyfikacja i analiza negatywnych zjawisk związanych z ochroną rezerwatu, ograniczenie negatywnego wpływu zalegających odpadów. Szczegółowy zakres prac będzie opracowany w ramach interdyscyplinarnego zespołu specjalistów.

Uzasadnienie projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie prac mających za zadanie ochronę Rezerwatu Torfowego służącą zachowaniu jego walorów przyrodniczych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego. Realizacja projektu jest także wypełnieniem misji samorządu gminnego w myśl Art. 7. 1. pnkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, gdzie wśród wymienionych zadań szczególne miejsce zajmuje "ochrona środowiska i przyrody".

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Projekt jest ogólnodostępny dla mieszkańców w zakresie możliwości korzystania z walorów przyrodniczych, krajobrazowych i ekologicznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace terenowe i badawcze200 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Na Ratunek - Rezerwat Torfowisko Rąbień