Rewitalizacja skweru

4. Miejsce realizacji projektu

Skrzyżowanie ul. Warszawksiej/Daszynskiego po stronie bloków.


5. Opis projektu

Wykonanie utwardzonej ścieżki łączącej chodniki Daszyńskiego i Warszawską, nasadzenia roślin pyłko i miododajnych a w szczególności lipy Moltkiego, leszczyny, klony. Dodatkowo nasadzenia drobnych roślin kwitnących sezonowo. Montaż małej infrastruktury miejskiej kosze, ławeczki itp.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Zwięszkenie estetyki otoczenia.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Dla mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki