Mobilna ścianka wspinaczkowa na terenie MOSiR

Koszt zadania po weryfikacji

195000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.


5. Opis projektu

Projekt zakłada zakup zewnętrznej mobilnej ściany wspinaczkowej, która zlokalizowana byłaby terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Inwestycja powinna być ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców w oparciu o regulamin określający zasady korzystania z obiektu. W trosce o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa teren dookoła ścianki powinien być ogrodzony, a klucz do niego dostępny u ochrony obiektu, która pracuje do godzin zamknięcia MOSiR. W sezonie letnim realizacja inwestycji przewiduje zaangażowanie instruktorów, którzy w określonych godzinach pełniliby dyżury przy ściance. Osoby posiadające stosowne uprawniania (zaświadczenie o ukończeniu kursu asekuracyjnego) po uprzednim podpisaniu stosownych oświadczeń mogłyby korzystać ze ścianki odbierając klucze od administratorów obiektu. W okresie wakacyjnym na ternie obiektu organizowane byłby kursy szkoleniowe dla dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W trakcie miejskich imprez ścianka stanowiłaby doskonałe urozmaicenie bardzo bogatej oferty rozrywkowo kulturalnej. Zastosowanie mobilnej konstrukcji pozwoliłby na demontaż w sezonie zimowym i przeniesienie inwestycji na teren wybranej hali sportowej znajdującej się przy jednej ze szkół.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Opisana powyżej inwestycja stanowiłaby świetne uzupełnienie bardzo rozwiniętej oferty sportowo-rozrywkowej skierowanej do mieszkańców naszej Gminy. Wspinaczka to szlachetnych sport, który uprawiany od najmłodszych lat może stać się stylem życia. W dobie komputerów i siedzącego trybu pracy to doskonała okazja do zadbania o wzmocnienie mięśni głębokich i kręgosłupa. Sport ten uczy pokory, uporu w dążeniu do celu i konsekwencji, a w wymiarze sztucznej ściany jest sportem całkowicie bezpiecznym.