Wydanie tomiku wierszy aleksandrowskich poetów

4. Miejsce realizacji projektu

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI


5. Opis projektu

Projekt zakłada wydanie tomiku wierszy aleksandrowskich poetów. Kierowany jest zarówno do młodzieży jak i osób starszych. Wiersze powinny być własnego autorstwa, mogą być z dedykacją.

Projekt zakłada wydanie 300 egzemplarzy.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem wydania tomiku poezji jest promowanie lokalnych poetów.

Wiele osób kocha poezję, pisze wiersze, większość z nich nigdy nie ujrzy ,,światła dziennego", bo pisane są do szuflady.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Mieszkańcy Aleksandrowa Łódzkiego ( Biblioteka, Szkoły, Rada Seniorów, Dom Dziennego Pobytu ,, Wrzos", Środowiskowy Dom Samopomocy)