Utwardzone zjazdy

4. Miejsce realizacji projektu

Rąbień: ul. Szaraka, Ogórkowa, Wiśniowa, Szklarniowa, Niska, Działkowa


5. Opis projektu

Wykonanie utwardzonych zjazdów z masy bitumicznej lub kostki betonowej z ulicy Słowiańskiej na ww. drogi Gminne w Rąbieniu.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kołowym przy wyjeździe na główną ulicę Słowiańską.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Dla mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki.