Utwardzenie nawierzchni ulicy Jaśminowej Rąbień AB

Koszt zadania po weryfikacji

200000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Rąbień AB ul. Jaśminowa


5. Opis projektu

Utwardzenie nawierzchni ulicy Jaśminowej w miejscowości Rąbień AB nawierzchnią żwirową, tłuczniem lub płytami betonowymi.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Ulica Jaśminowa posiada jedną z najgorszych nawierzchni w miejscowości Rąbień AB. Co roku kolejne ulice są utwardzone powierzchnią asfaltową lub żwirem natomiast ulica Jaśminowa jest cały czas pomijana w projektach inwestycyjnych. W deszczowe dni ulica jest dla ruchu pieszego całkowicie nieużyteczna. W letnie suche dni każdy przejazd samochodu powoduje efekt zbliżony do burzy piaskowej. Dla mieszkańców jest to bardzo uciążliwe i kosztowne. Co jakiś czas musi przejeżdżać wyrównywarką, aby na krótko zniwelować często robiące się po deszczach dziury.