Mundialowa dogrywka - Turniej piłki nożnej dla dzieci

Koszt zadania po weryfikacji

50000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Boisko przy szkole w Rąbieniu


5. Opis projektu

W ramach projektu zrealizowany będzie turniej piłki nożnej dla dzieci w wieku do 12 roku życia. Miejsce: Boisko przy szkole podstawowej w Rąbieniu.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

W Rąbieniu dynamicznie rozwija się klub sportowy, w którym trenuje ponad setka dzieci. Na turniej zaproszone zostałyby zespoły z całej Polski, co pozwoliłoby zawodnikom z Rąbienia i oczywiście Aleksandrowa podjąć rywalizacje z Klubami z Polski i ewentualnie zagranicy,