Modernizacja chodnika na ulicy Wołodyjowskiego

4. Miejsce realizacji projektu

Aleksandrów Łódzki - ul. Wołodyjowskiego


5. Opis projektu

Wykonanie nowej nawierzchni na chodnikach przy ul. Wołodyjowskiego w Aleksandrowie


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Chodnik, na naszej ulicy był robiony w latach 1986-89 we własnym zakresie przez mieszkańców z płyt, które dostali od urzędu. W większości był to materiał z ,,odzysku". Płyty już dawno powinny być wymienione jak również samo ,,ułożenie" powinno być wykonane przez fachowców, gdyż obecna nawierzchnia stanowi zagrożenie dla przechodniów. Nadmienię, że ulica Wołodyjowskiego jest blisko centrum miasta, stanowi alternatywę dla spacerujących w kierunku MOSiR, zatem jest istotna nie tylko dla zamieszkałych bezpośrednio przy tej ulicy.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Dostępna 24/dobę.