4. Miejsce realizacji projektu

Aleksandrów Łódzki ul.Bankowa 7/11 Sportowa Szkoła Podstawowa. Szkoła Podstawowa Nr 3 posiada rów odpowiednie zaplecze sanitarno – szatniowe. Trasa biegów / marszów wyznaczona będzie po drogach miasta oraz okolic Rąbienia.


5. Opis projektu

W ramach Friends Run uczestnicy będą mogli wziąć udział w dwóch biegach/ marszach nornic walking na dystansie 5 km. Biegi / marsze nie będą miały charakteru rywalizacji. Limit osób podczas każdej imprezy przewidziany jest na 250 osób. Należy się każdorazowo zapisać na dany bieg / marsz, bez żadnych opłat wpisowych. Jedynie na bieg Kundelka jako wpisowe należy przynieść karmę dla podopiecznych Schroniska Psiakowo.

Planowane biegi / marsze

Bieg Kundelka - 26 października 2019 roku ( sobota) Dzień Kundelka

Bieg Anioła - 1 grudnia 2019 roku ( sobota) / 6 grudnia Dzień Anioła

Są to planowane daty poszczególnych biegów, które mogą ulec nieznacznym przesunięciom. Ważne, aby były one w sobotę tak, aby mogła wziąć w nich udział jak największa ilość osób. Podczas każdego biegu / marszu uczestnicy otrzymają medal na mecie, spersonalizowany stosownie do danego biegu / marszu Ponadto zawodnicy / uczestnicy otrzymają w zależności od biegu: maskotkę kundelka, anioła, gorącą herbatę lub wodę. Projekt ma na celu dobrą zabawę połączoną z aktywnością fizyczną, która często kojarzy się niestety z wyrzeczeniami i samodyscypliną wewnętrzną. Proponowany projekt sportowy z przymrużeniem oka uwalniający dużą dawkę endomorfin – hormonów szczęścia.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Na terenie naszej gminy jest zbyt mało imprez o charakterze sportowym dostosowanych dla amatorów aktywności sportowej / bez podłoża rywalizacji. Często względy ekonomicznie decydują o rezygnacji z udziału w tego rodzaju imprez przez aleksandrowian, które oferują inne miasta i gminy ( koszty wpisowe, dojazd itp. ). Dzięki temu projektowi zmieni się to. Potrzeby i oczekiwania na tego typu imprezy zostaną zaspokojone na miarę przeciętnego mieszkańca gminy i zachęcą go dodatkowo do dbania o swoje zdrowie. Celem projektu jest popularyzacja biegów oraz marszów nornic walking jako najprostszej formy ruchu i rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia, sposobu na spędzanie wolnego czasu w gronie rodziny i znajomych oraz rozwijanie pasji. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Integracja środowiska lokalnego, biegowego oraz fanów nornic walking. Łączenie pokoleń jest tu bardzo istotne. Osoby starsze zazwyczaj uprawiają nornic walking a młodsi biegają. Dzięki temu projektowi mogą to robić razem i doświadczać wspólnych pozytywnych emocji jakie towarzyszą imprezom sportowym, nawiązywaniu nowych znajomości. W biegach / marszach będą mogli wziąć udział wszyscy chętni ( młodzież, dzieci za zgodą rodziców / opiekunów prawnych, seniorzy, każdy chętny i gotowy do podjęcia nowych wyzwań). Dzięki FRIENDS RUN będzie zwiększona aktywność sportowa aleksandrowian nie tylko środowiska biegaczy ale i chodziarzy, których coraz więcej można spotkać na ścieżkach / chodnikach Aleksandrowa Łódzkiego i wokół niego. Co z kolei skutkuje lepszą kondycją zdrowotną mieszkańców gminy a co za tym idzie ich poczuciem zadowolenia.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy gminy Aleksandrowa Łódzkiego, którzy chcą aktywnie i w przyjaznej atmosferze spędzić czas wolny. Przewidziany limit osób podczas każdej imprezy: 250 osób. Nie ma ograniczeń wiekowych, jak podczas innych imprez tego typu. Impreza pozbawiona jest rywalizacji, a więc sprzyja nawiązywaniu pozytywnych relacji środowiska lokalnego. Możliwość uczestniczenia w biegu z czworonogiem. Ze względów bezpieczeństwa osoby na rowerach, rolkach nie będą mogły wziąć w niej udziału.