Poprawa estetyki ławek i koszy w Parku Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim

Koszt zadania po weryfikacji

30000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Park Miejski

Aleksandrów Łódzki


5. Opis projektu

Projekt obejmuje zakup nowych ławek i koszy na śmieci.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest poprawa estetyki wszystkich ławek i koszy.

Ławki i kosze w parku są zniszczone, szczeble są popękane, farba poodpryskiwana, wystające drzazgi mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Uzupełnienie nowymi szczeblami ławki i zakup nowych ławek i koszy poprawi również ogólny wizerunek Parku Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.