Jestem widoczny

4. Miejsce realizacji projektu

Miasto i gmina Aleksandrów Łódzki


5. Opis projektu

Projekt zakłada dystrybucję samozaciskowych opasek odblaskowych z przeznaczeniem dla niechronionych uczestników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów, osób biegających, bez limitu wieku. Ponadto projekt zakłada poinformowanie odbiorcy opaski (np. poprzez nadruk nr telefonu) o możliwości jej zwrotu w wybranych miejscach na terenie gminy. Opaski mają być „w obiegu”, a nie zalegać w domach. W tym celu zostanie zakupionych ok. 3000 szt. opasek i ok. 30 pojemników do ich gromadzenia.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Osoby nie noszące odblaskowych elementów często nie zdają sobie sprawy z zagrożenia jakie stwarzają dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Celem projektu jest edukacja i uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego (pieszym, rowerzystom czy osobom biegającym), poruszającym się zmroku, jak ważna jest ich widoczność na drodze. Bezpieczeństwo tych osób wystawione jest na najwyższą próbę w miejscach, gdzie rzadko są chodniki - na obrzeżach miasta i poza obszarem zabudowanym, na wsiach. Zapewne wiele z tych osób nie przewidywało wieczornego powrotu i zapomniało zabrać element odblaskowy, a proponowany projekt jest rozwiązaniem dla zapominalskich. Przy niedostatecznej widoczności kierowcy później niż zwykle zauważają pieszego. Zjawisko to dodatkowo potęgowane jest przez ciemny ubiór oraz poruszanie się niewłaściwą stroną jezdni.

Pomimo, że art. 11 Kodeksu Ruchu Drogowego stanowi iż „pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu…”, to niestety zdarza się, że zarówno on, jak i rowerzysta, nie posiadają takich elementów.

Zjawisko to znajduje potwierdzenie w obserwacjach asp. Luizy Szatkowskiej – Komisariat Policji w Aleksandrowie Łódzkim. Podobnego zdania jest Właściciel szkoły nauki jazdy w naszym mieście. Z kolei jeden z nauczycieli opiekujących się dziećmi dowożonymi do szkół z niepokojem obserwuje jak niewystarczające zabezpieczenie w kwestii widoczności na drodze mają dzieci podróżujące autobusami szkolnymi.

Dotychczasowe działania edukacyjne skupione są na uczniach szkół - akcje policji („Daj się zauważyć – noś odblaski”), PZU („Odblaski – dziecko bezpieczne na drodze” dla klas I-III), Fundacji Narodowy Dzień Życia („Dobrze Cię widzieć”). Brak jest podobnych działań dla dorosłych.

Dystrybucja opasek z możliwością ich zwrotu do punktów skutkowałaby uświadomieniem problemu i doraźną pomocą w jego rozwiązaniu, co w rezultacie przełożyłoby się na nawykową dbałość o swoje bezpieczeństwo.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców gminy, bez limitu wieku. Miejsca wydawania i odbioru opasek, w ocenie zgłaszającej projekt, powinny być odpowiednio oznakowane nazwą projektu oraz usytuowane w wielu miejscach należących do miasta i gminy na obrzeżach miasta (np. MOSiR, wiejskie szkoły), autobusy szkolne, pojazdy policji. Projekt może zostać rozszerzony o inne zainteresowane opaskami podmioty niepubliczne: szkoły nauki jazdy, sklepy (wiejskie i położone przy ulicach wylotowych miasta, itp.). Udostępnianie opasek, o ile to możliwe, odbywałoby się w godzinach popołudniowych, tuż przed zapadnięciem zmroku, zaś ich zwrot w nielimitowanym czasie.