Miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży z sołectw.

4. Miejsce realizacji projektu

Wybrane sołectwa w gminie Aleksandrów Łódzki - miejsca wskazane przez gminę.


5. Opis projektu

W ramach projektu zostaną wykonane miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży w sołectwach - szczególnie tych najmniejszych.

Miejsce zabaw to miejsce w którym wydzielona zostanie: piaskownica ( z zabawkami) , huśtawki, ławki, zewnętrzne gry integracyjne.

Będą to mini place zabaw lub jeżeli takie już istnieje doposażenie placu zabaw.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Dzieci z sołectw nie zawsze mają miejsce do wspólnych zabaw - miejsca zabaw to miejsca w których dzieci będą mogły się wspólnie bawić. Będzie to miejsce spotkań również dla rodziców. Mają być to miejsca niewielkie pod względem wielkości,ale ciekawe dla dzieci i przede wszystkim bezpieczne.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

miejsce ogólnodostępne.