Utwardzenie i położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej przy ulicy Warszawska 69A

Koszt zadania po weryfikacji

107000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Droga gminna dojazdowa do budynków zakładowych firmy Tomadex oraz posesji prywatnych przy ulicy Warszawska 69a


5. Opis projektu

Przygotowanie nawierzchni drogi gruntowej do położenia nawierzchni asfaltowej.

Korytowanie, ułożenie podłoża z gruzu i piasku, zagęszczanie terenu, położenie tłucznia pod asfalt, położenie nawierzchni asfaltowej.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Zgłaszany projekt ma na celu poprawienie drogi dojazdowej do miejsca pracy dla 155 pracowników firmy Tomadex, mieszkańców pobliskich posesji prywatnych, kontrahentów, dostawców i innych odwiedzających firmę interesantów. Firma Tomadex od 2004 roku sukcesywnie umacnia swoja pozycję lidera w branży sportowej na rynku lokalnym i międzynarodowym. To właśnie z lokali przy ulicy Warszawskiej 69A każdego dnia wykonywanych jest kilkadziesiąt wysyłek z towarem dla klientów z różnych zakątków świata. Jakość oferowanych przez naszą firmę produktów znalazła uznanie wśród tysięcy klientów, którzy niejednokrotnie odwiedzają nasza firmę osobiście, przybywając na spotkania biznesowe. Obecny stan drogi negatywnie wpływa na opinie o firmie, jest przyczyną pogarszania się stany technicznego pojazdów, utrudnia i spowalnia funkcjonowanie firmy. W przeszłości zdarzyły się przypadki urazów pracowników w drodze do i z pracy.

Reasumując poprawa jakości drogi wpłynie realnie na życie wielu ludzi oraz poprawi wizerunek nie tylko naszej firmy ale i całej gminy