Zajęcia z hip-hop oraz breakdance dla dzieci, młodzieży i dorosłych

4. Miejsce realizacji projektu

Gmina Aleksandrów Łódzki


5. Opis projektu

W ramach projektu zostanie zrealizowany wakacyjny kurs nauki hip-hop oraz kurs nauki breakdance.

Zajęcia odbywałyby się minimum dwa razy w tygodniu w wybranych grupach wiekowych: młodzież, dzieci, dorośli.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Breakdance oraz hip-hop to popularne style tańca z którymi spotykamy się każdego dnia. Młodzież nie ma jednak miejsca w Aleksandrowie gdzie mogłaby doskonalić się w tych tańcach pod okiem instruktora. Zajęcia pozwolą na aktywne spędzanie czasu wolnego, integrację oraz na poznanie nowych ludzi.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

projekt ogólnodostępny