Nakładka asfaltowa na ul. Bratoszewskiego

4. Miejsce realizacji projektu

ul.Bratoszewskiego od pasażu Pierlejewskiego do skrętu w ulicę Konstantynowską


5. Opis projektu

Nowa nakładka asfaltowa na ul. Bratoszewskiego (z wyłączeniem parkingów).


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Ulica ta jest w bardzo złym stanie i wymaga pilnej modernizacji.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

wszyscy mieszkańcy