Artystyczne warsztaty, spektakle, pikniki dla najmłodszych

4. Miejsce realizacji projektu

MDK, MOSiR


5. Opis projektu

organizacja zajęć artystycznych, pikników, spektakli teatralnych i projekcji filmów dla dzieci


6. Uzasadnienie realizacji projektu

celem jest zapewnienie atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu, integracja


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

dzieci młodsze, realizacja w dni wolne od zajęć