Bełdów na okrągło - namiot sferyczny i miniamfiteatr.

Koszt zadania po weryfikacji

50000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Tereny zielone usytuowane na działce przy Szkole Podstawowej w Bełdowie, w sąsiedztwie boiska szkolnego.


5. Opis projektu

Projekt przewiduje stworzenie przestrzeni, która byłaby wykorzystywana podczas imprez plenerowych w Bełdowie oraz jako miejsce przeprowadzania alternatywnych zajęć szkolnych na świeżym powietrzu. Pomysł zbudowania ciekawie zaaranżowanych miejsc siedzących na wolnej przestrzeni oraz pod dachem spełniałby potrzeby mieszkańców, którzy nie mają takiego miejsca w swojej wsi i nie ma go również przy ogólnodostępnym boisku, jak i potrzeby rozwijającej się Szkoły Podstawowej, która chce podążać za nowymi standardami i wprowadzać nietuzinkowe rozwiązania.

Założenie przewiduje budowę dwóch okręgów o średnicy około 7-8 m z kostki brukowej, usytuowanych obok siebie, a położonych w pobliżu boiska szkolnego.

Jeden z okręgów będzie zadaszony poprzez ustawienie nad nim czaszy całorocznego namiotu sferycznego o średnicy podstawy zbliżonej do podłoża z kostki. Wysokość namiotu około 4 m. Namiot wykonany będzie z wysokiej jakości trudnopalnego materiału PVC rozpiętego na stalowej konstrukcji.

We wnętrzu kopuły znajdzie się 7 stolików typu "grzybek" z przytwierdzonymi do nich siedziskami. Stoliki będą wykonane z betonu bądź metalu z drewnianymi siedziskami i blatem. Ważne jest aby istniała możliwość przesuwania ich po podłożu z kostki brukowej, jednocześnie muszą być dość ciężkie, aby nie można było samodzielnie wynieść ich z namiotu.

Drugi okrąg z kostki brukowej będzie wykorzystany do stworzenia miniamfiteatru. Około 2/3 jego powierzchni będzie stanowiło miejsca siedzące dla widowni, pozostała 1/3 to przestrzeń wolna. Widownia, to półkoliste ławki wykonane z metalu bądź betonu o drewnianych siedziskach.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Bełdów jest miejscowością, której życie społeczne, kulturalne, a także sąsiedzkie w dużej mierze związane jest z tutejsza szkołą podstawową. Wynika to z faktu, że na terenie wsi nie ma parku czy obiektu rekreacyjnego, który spełniałby tą rolę. Na terenie przyszkolnej działki we współpracy z załogą szkoły organizowane są różne wydarzenia lokalne, które integrują społeczność, pozwalają podejmować ważne inicjatywy lub po prostu urozmaicają życie mieszkańców. W przypadku organizacji tychże imprez ale również w codziennym korzystaniu z boiska i zielonych terenów przy szkole, wyraźnie odczuwalny jest brak stałego zadaszonego miejsca, którego zastosowanie może mieć bardzo szerokie spektrum.

Możliwości zastosowania całorocznego namiotu sferycznego wynikające z potrzeb środowiska lokalnego, w tym Szkoły Podstawowej:

- jako miejsce spotkań na świeżym powietrzu dla prężnie działających lokalnych kół, organizacji i stowarzyszeń, a także dla każdego mieszkańca,

- jako punkt gastronomiczny z miejscami siedzącymi podczas imprez plenerowych,

- jako punkt odpoczynku z miejscami siedzącymi dla osób korzystających z boiska, także podczas wydarzeń sportowych organizowanych zarówno dla dzieci szkolnych jak i dla dorosłych,

- jako miejsce rekreacji, spotkań dla okolicznych mieszkańców,

- jako miejsce prowadzenia zajęć szkolnych w nieszablonowy, nowatorski sposób,

- jako miejsce spotkań z zaproszonymi do szkoły gośćmi.

Możliwości wykorzystania miniamfiteatru:

- jako miejsce siedzące, miejsce odpoczynku dla osób korzystających z obiektów sportowych i dla osób im towarzyszących,

- jako miejsce dla widzów rozgrywających się na boisku spotkań bądź zawodów sportowych,

- jako miejsce wystawiania przez uczniów szkoły podstawowej krótkich form teatralnych, recytacji, elementów dramy, prezentacji doświadczeń chemicznych, fizycznych, przyrodniczych - wpisanych w realizację podstawy programowej,

- jako miejsce, gdzie uczniowie będą mogli zdobywać doświadczenia w przemawianiu, prezentowaniu swojej wiedzy czy umiejętności przed widownią ,

- jako miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, grup, kół, stowarzyszeń,

- jako miejsce siedzące podczas lokalnych imprez plenerowych.

W założeniu realizacja projektu ma na celu również rozbudzenie życia społecznego, dobrosąsiedzkiego wśród okolicznych mieszkańców. Dzięki istnieniu tego rodzaju ogólnodostępnego zaplecza, Bełdów przy swoich niewątpliwych walorach przyrodniczych mógłby stać się celem lub ważnym punktem przystankowym dla turystyki rowerowej lub turystyki związanej z Questingiem.