Wykonanie nawierzchni asfaltowej

By zagłosować na ten projekt wróć do listy projektów

4. Miejsce realizacji projektu

Aleksandrów Łódzki, ul. Jęczmienna


5. Opis projektu

projekt zakłada wykonanie drogi asfaltowej na odcinku ul. Jęczmiennej wraz z odgałęzieniem do działki nr 105/18 w Aleksandrowie Łódzkim


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Poprawienie jakości złego stanu nawierzchni gruntowej, która corocznie ulega degradacji po okresie zimowym, jak również po każdorazowych opadach deszczu. W obecnej nawierzchni tworzą się głębokie zastoiny błotne uniemożliwiające zarówno przejazd pojazdem, jak również przejście pieszego.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

każdy mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki