Wykonanie nawierzchni asfaltowej

4. Miejsce realizacji projektu

Aleksandrów Łódzki, ul. Jęczmienna


5. Opis projektu

projekt zakłada wykonanie drogi asfaltowej na odcinku ul. Jęczmiennej wraz z odgałęzieniem do działki nr 105/18 w Aleksandrowie Łódzkim


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Poprawienie jakości złego stanu nawierzchni gruntowej, która corocznie ulega degradacji po okresie zimowym, jak również po każdorazowych opadach deszczu. W obecnej nawierzchni tworzą się głębokie zastoiny błotne uniemożliwiające zarówno przejazd pojazdem, jak również przejście pieszego.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

każdy mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki