Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez ustawienie znaków ostrzegawczych pionowych

4. Miejsce realizacji projektu

miasto Aleksandrów Łódzki, skrzyżowania ulic Noworudna -Górna, Kaczeńcowa -Górna, Dębowa-Targowy Rynek, Kaczeńcowa- wyjazd w drogę przy blokach, Staszica-Górna, Kołłątaja-Górna, Wąska-Rudna-Górna


5. Opis projektu

W ramach realizacji projektu pn. "Zwiększenie..." zostanie zrealizowane ustawienie około 10 znaków ostrzegawczych pionowych na skrzyżowaniach powyższych ulic.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu pn. "Zwiększenie..." jest właściwe - tj. bezpieczne i zgodne z przepisami ruchu drogowego użytkowanie dróg w Aleksandrowie Łódzkim. Dotychczas na skrzyżowaniach: (wyżej wymienionych ulic) nie ma postawionych znaków ustanawiających pierwszeństwo przejazdu, co sugeruje że jest to skrzyżowanie równorzędne i pierwszeństwo ma pojazd jadący z prawej strony. Niestety, przez wielu użytkowników drogi przepis ten jest nagminnie łamany - kierowca jadący prosto jest przekonany, że to on ma pierwszeństwo, nie zwalnia więc na skrzyżowaniu i nie przepuszcza pojazdu, który ma z prawej strony. Powoduje to nie tylko łamanie przepisów ruchu drogowego, ale prowadzi również do wielu zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców sytuacji. Postawienie znaków ostrzegawczych umożliwiłoby każdemu użytkownikowi drogi jednoznaczny komunikat o pierwszeństwie przejazdu lub konieczności ustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Jest to najskuteczniejsze rozwiązanie, nie pozostawiające wątpliwości użytkownikom dróg oraz zapewniające bezpieczeństwo zarówno im jak również mieszkańcom.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Dostępność do postawionych znaków oraz do funkcji i celów, jakie mają one spełniać dotyczy wszystkich mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa jako użytkowników dróg oraz właścicieli i użytkowników okolicznych działek.