Budowa zadaszonej sceny plenerowej w parku miejskim

Koszt zadania po weryfikacji

200000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Park miejski w Aleksandrowie Łódzkim


5. Opis projektu

Projekt zakłada budowę podwyższenia scenicznego betonowego lub drewnianego oraz zadaszenia scenicznego wykonanego z drewna z pokryciem dachówką lub gontem lub bardziej nowoczesnych konstrukcji metalowo - szklanych.

Scena o wymiarach minimalnych 8x6 metrów (wymiary podestu - podwyższenia). Projektodawca dopuszcza wszelkie zmiany wynikające z uzgodnień z konserwatorem zabytków. Konstrukcja sceniczna powinna pozwalać na montaż oświetlenia scenicznego oraz nagłośnienia podwieszanego (liniowego). W bezpośrednim sąsiedztwie sceny powinna znaleźć się skrzynka z prądem z gniazdami pozwalającymi obsłużyć sprzęt nagłośnieniowy wykorzystywany przy tego typu działalności (np. 2x16; 2x32; 1x63; 4x220V). Scena powinna posiadać wszelkie wymagane prawem atesty.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Wybudowanie profesjonalnej sceny w parku ułatwi organizowanie różnego rodzaju bezpłatnych wydarzeń kulturalnych dedykowanych mieszkańcom, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnej społeczności. Takie wydarzenia organizowane są od wielu lat i jest ich coraz więcej. Wystarczy wymienić tylko: Festiwal Sztuk Różnych, Letnie Koncerty, uroczystości Państwowe, plenerowe koncerty organizowane przez Bibliotekę we współpracy z Urzędem, Narodowe Czytanie i inne. Może w nich uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta i gminy Aleksandrów Łódzki ponieważ są ogólnie dostępne. Uatrakcyjniają ofertę kulturalną gminy, zaspokajają potrzeby udziału w życiu kulturalnym, szczególnie osób mało zamożnych, z trudnościami komunikacyjnymi, dla których koncerty i inne wydarzenia są jedyną i niepowtarzalną możliwością obcowania z wartościową rozrywką, służą poznaniu dorobku rodzimych muzyków. Koncerty i wydarzenia dedykowane są także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym dla których są jedyną dostępną kulturalną rozrywką.