"Dziecięca Straż" - auto łączące pokolenia

Koszt zadania po weryfikacji

168000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Ochotnicza Straż Pożarna Chrośno


5. Opis projektu

Pozyskane środki chcemy przeznaczyć na zakup 9- osobowego samochodu z przedziałem bagażowym. Auto pozwoli na bezpieczne i komfortowe przemieszczanie się z dziećmi z „Dziecięcej Straży” po ternie całego kraju. Otworzy możliwości poszerzenia dzieciom horyzontów myślowych i zdobywania nowych doświadczeń podczas wspólnych wyjazdów.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Promocja „ Dziecięcej Straży” na terenie gminy, powiatu, województwa i całego kraju.

Ułatwi dostęp do różnego rodzaju form rekreacji i wypoczynku dzieciom z wiejskich terenów naszej gminy np. pływalni, profesjonalnego boiska piłki nożnej czy koszykówki.

Będzie wykorzystywane do promowania „Dziecięcej Straży” oraz naszej gminy na terenie powiatu, województwa i całego kraju.

Już dziś dzieci otrzymują propozycje zaprezentowania się na imprezach plenerowych, organizowanych w naszej gminie, jak również poza nią. Przedział bagażowy przeznaczony będzie na akcesoria potrzebne do przeprowadzenia pokazu przez małych strażaków.