Rąbień Biega na Piątkę IV

4. Miejsce realizacji projektu

Teren sołectwa Rąbień i Rąbień AB


5. Opis projektu

Zapewnienie sfinansowania organizacji 4-tej edycji biegu Rąbień Biega na Piątkę.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Bieg jest imprezą która realizuje kilka istotnych społecznie celów, m.in. popularyzuje bieganie i zdrowy styl życia i integruje lokalną społeczność


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców.