"Dziecięca Straż" - innowacyjnie bawimy się, uczymy i pomagamy

Koszt zadania po weryfikacji

49998 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Ochotnicza Straż Pożarna Chrośno


5. Opis projektu

Pozyskane środki finansowe chcemy przeznaczyć na zakup profesjonalnego namiotu pneumatycznego, który w razie wypadku drogowego, imprezy masowej lub innego zdarzenia może służyć jako zabezpieczenie punktu medycznego. Dla „ Dziecięcej Straży” będzie uzupełnieniem wcześniej pozyskanego sprzętu medycznego, torby ratowniczej PSP – R1, defibrylatora, fantomów do nauki RKO. Niezbędny do przeprowadzania pokazów z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tor przeszkód według regulaminu CTIF oraz akcesoria sportowe takie jak piłki, pachołki, taśmy elastyczne, płotki biegowe, drabinki i elastyczne maty podłogowe, pozwolą dzieciom rozwijać i doskonalić nabyte umiejętności zdobyte podczas zbiórek prowadzonych w OSP w Chrośnie.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Popularyzowanie pożarnictwa oraz zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki.

Przynależność do „Dziecięcej Straży” jako forma spędzania wolnego czasu oraz nauki przez zabawę.

Propagowanie i przybliżanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

Ukierunkowywanie dzieci i młodzieży przez nabywanie właściwych wzorców i zachowań podczas sytuacji stresowych.

Uzasadnienie

Doświadczenie nabyte na profesjonalnym torze przeszkód, pozwoli w przyszłości, młodym adeptom sztuki pożarniczej, na bardziej sprawne prowadzenie działań bojowych, a co za tym idzie, ratowanie życia i mienia ludzkiego.

Sprawność fizyczna strażaka i jego wyspecjalizowana wiedza, to najważniejsze elementy pozwalające na pewne i skuteczne działanie podczas akcji ratowniczej.

Zbiórki „ Dziecięcej Straży” owocują zawieraniem nowych znajomości między dziećmi i ich rodzicami, ponieważ zaangażowane w projekt dzieci mieszkają na terenie całej gminy Aleksandrów Łódzki.

Zróżnicowany wiek członków „Dziecięcej Straży” , 4-12 lat, wyrabia wśród starszych dzieci prawidłowy nawyk pomagania młodszym i słabszym.

Wspólna nauka przez zabawę pozwala zaszczepić w dzieciach prawidłowe zachowania i wrażliwość społeczną. Dzieci z „ Dziecięcej Straży” nie przejdą obojętnie obok leżącego na chodniku człowieka, ponieważ wiedzą jak prawidłowo zareagować. Dzięki takim działaniom wszyscy mieszkańcy naszej gminy mogą czuć się bezpieczniej.