Zewnętrzne stoły do gier

Koszt zadania po weryfikacji

28000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Plac zabaw na osiedlu Bratoszewskiego ("korty"), przy siłowni zewnętrznej lub przy placu zabaw na osiedlu "Słonecznym"


5. Opis projektu

Przewidzianą lokalizacją jest plac zabaw na osiedlu Bratoszewskiego ( tzw."korty"), przy siłowni zewnętrznej lub przy placu zabaw na osiedlu "Słonecznym".

W ramach projektu zamontowane będą zewnętrzne stoły do gry w tenisa stołowego oraz zewnętrzne stoły do gry w warcaby i chińczyka.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej i zaktywizowanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Realizacja projektu pozwoli na rozwój sprawności fizycznej i intelektualnej, a przy okazji wspaniale się bawić.

Z projektu mogą korzystać zarówno mali mieszkańcy naszych osiedli, jak i dorośli.