Dzieje Aleksandrowa Łódzkiego - monografia miasta

4. Miejsce realizacji projektu

projekt realizowany w gminie Aleksandrów Łódzki


5. Opis projektu

Opracowanie monografii naszego miasta w okresie od lat dwudziestych XIX wieku do chwili obecnej.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Opracowanie projektu pozwoli całościowo przedstawić dwusetletnią historię naszego miasta.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Odbiorcami projektu są mieszkańcy gminy Aleksandrów Łódzki , młodzież szkolna, turyści odwiedzający nasze miasto.