Modernizacja chodnika ulicy Staszica w Aleksandrowie Łódzkim

4. Miejsce realizacji projektu

Projekt realizowany na gminnej działce obręb A1 nr działki 238 (ulica Staszica)


5. Opis projektu

W ramach projektu zrealizowana zostanie budowa obustronnego chodnika (dłg. 2 x 270 m, szerokość 1,5 m) wraz z wjazdami na posesje i krawężnikiem.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Wykonanie projektu zmniejszy uciążliwość w poruszaniu się okolicznych mieszkańców, w większości ludzi starszych, oraz zapewni pieszym większe bezpieczeństwo.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

po wykonaniu projektu ogólnodostępny z uwagi na publiczny charakter ulicy Staszica.