Bezpieczna wieś - oświetlona droga

Koszt zadania po weryfikacji

80000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Sołectwo Kolonia Brużyca - ciąg dalszy oświetlenia drogowego od rozwidlenia ul. Chabrowa/Sadowa w kierunku ul. Zacisznej.


5. Opis projektu

Budowa 8 słupów oświetlenia drogowego w technologii LED na terenie sołectwa Kolonia Brużyca - ciąg dalszy oświetlenie od rozwidlenia ul. Chabrowa/Sadowa w kierunku ul. Zacisznej. Odcinek o długości około 230 metrów.

Z zastrzeżeniem, że nieregularna szerokość pasa drogowego nie pozwala na lokalizację słupów oświetleniowych w pasie drogowym ulicy. Przy realizacji inwestycji istniała będzie konieczność zlokalizowania słupów oświetleniowych na prywatnych posesjach. Biorąc pod uwagę tę sytuację, realizacja inwestycji może odbyć się w 2019 r.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Drogi na terenie sołectwa Kolonia Brużyca są bardzo wąskie, bez chodnika, a nawet utwardzonego pobocza.

Ruch pieszy odbywa się po drodze, po której jeżdżą samochody. Jest to szczególnie niebezpieczne wieczorem i nocą. W porze jesiennej i zimowej, gdzie dzień jest bardzo krótki i szybko robi się ciemno, dzieci wracające ze szkoły i zajęć pozalekcyjnych, pieszo lub rowerem są narażone na niebezpieczeństwo. Rodzice często rezygnują z dodatkowych zajęć swoich dzieci z obawy przed powrotem do domu po ciemnej drodze.

BRAK OŚWIETLENIA - BRAK BEZPIECZEŃSTWA

Zamontowanie oświetlenia drogowego poprawi bezpieczeństwo wszystkich pieszych i przyczyni się do podniesienia komfortu życia na wsi.

Dodatkowo realizacja projektu budowy 8 słupów oświetleniowych pozwoli w przyszłości na powiększenie oświetlenia na terenie dalszych ulic sołectwa poprzez dowieszenie lamp na słupach odległych od linii zasilającej.