Gimnastyka na świeżym powietrzu - młodzież, dorośli, seniorzy

4. Miejsce realizacji projektu

Park Miejski, MOSiR


5. Opis projektu

gimnastyka na świeżym powietrzu

Projekt realizowany przez wyspecjalizowanego trenera gimnastyki - joga dla 3 grup wiekowych

młodzież, dorośli, seniorzy.

Każda grupa po 20 osób. Spotkania 2 x mc od czerwca do września = 8 -10 spotkań.

Zakup karimat (grube - ćwiczenia na zewnątrz) na potrzeby projektu, wynajęcie trenera, promocja projektu.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

gimnastyka na świeżym powietrzu

Celem projektu jest podniesienie świadomości uczestników odnośnie potrzeby systematycznych ćwiczeń rozciągających, rozluźniających, mających na celu wyciszenie, uspokojenie negatywnych emocji.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Projekt ogólnodostępny - wymagane apisy dla każdej z 3 grup uczestników.