Modernizacja Boiska Wielofunkcyjnego

Koszt zadania po weryfikacji

187600 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Osiedle Daszyńskiego przy ulicy Kaczeńcowej, działka nr 290/5


5. Opis projektu

Projekt obejmuje modernizację boiska zlokalizowanego na Osiedlu Daszyńskiego przy ul. Kaczeńcowej. Realizacja zadania przewiduje ogrodzenie boiska, położenie sztucznej nawierzchni trawiastej oraz odpowiednie wyposażenie boiska. Realizacja umożliwi rozwój sportowych pasji oraz wspólne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Aktywizacja mieszkańców pod względem sportowym, integracja młodzieży i skierowanie jej zainteresowań na kulturę fizyczną i zdrowy tryb życia (żegnajcie gry komputerowe- witaj zdrowa rywalizacjo sportowa).

Brak w okolicy miejsca, gdzie dzieci i dorośli mogliby realizować sportowe pasję i chęć wspólnego spędzania czasu wolnego na powietrzu.

Stworzenie bezpiecznego miejsca do wypoczynku i zabaw.