Monitoring osiedlowy

4. Miejsce realizacji projektu

Osiedle Sikorskiego i Słoneczne


5. Opis projektu

W ramach projektu chcielibyśmy zainstalować monitoring osiedlowy w postaci kamer cyfrowych, sieci łączącej kamery z istniejącą centralą w Urzędzie Miejskim.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Mieszkańcy osiedli skarżą się na notoryczne kradzieże tablic rejestracyjnych aut osobowych, coraz częściej zgłaszane są również kradzieże mieszkań, oraz wandalizm dotyczący elementów wspólnej przestrzeni publicznej. Mieszkańcy często doświadczają dewastacji swoich prawidłowo zaparkowanych aut osobowych, za których uszkodzenia w wyniku braku monitoringu nikt nie odpowiada. Zainstalowanie monitoringu znacząco podniesie wykrywalność wyżej wymienionych przestępstw a co za tym idzie zmniejszy częstotliwość ich występowania. Najistotniejszym elementem przemawiającym za instalacją monitoringu jest ogólne podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, którzy apelują o takie przedsięwzięcie od dłuższego czasu.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

wszyscy mieszkancy