Pamięć. Nie ma przyszłości bez przeszłości.

4. Miejsce realizacji projektu

cmentarz w Rudzie Bugaj oraz w Księstwie


5. Opis projektu

Rewitalizacja nagrobków oraz umieszczenie tablicy informacyjnej w obrębie cmentarzy zlokalizowanych w Rudzie Bugaj (działka 72) oraz w Księstwie (działka 185) .


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Szacunek do zmarłych oraz pamięć o ludziach zamieszkujących w przeszłości tereny gminy Aleksandrów Łódzki powinny być jedną z podstawowych zasad obowiązujących w normalnym społeczeństwie. Dbamy o wielkie polskie nekropolie na terenie Kresów Wschodnich, jak chociażby o Cmentarz na Rossie w Wilnie czy Orląt Lwowskich we Lwowie, jak również o szereg mniejszych polskich cmentarzy.

W mojej opinii powinnyśmy zadbać o nasze lokalne, zaniedbane cmentarze, aby odpowiednio upamiętnić naszych przodków (w Księstwie znajduje się m.in. grób rodziny Zachertów, przedwojennych właścicieli Nakielnicy) oraz byłych mieszkańców, nierzadko pochodzenia niemieckiego, zamieszkujących niegdyś tereny naszej gminy.

Wpłynie to pozytywnie na kształtowanie dobrych wzorców wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwi mieszkańców na los ludzi oraz poprawi świadomość społeczeństwa w lepszym poznaniu historii narodów Europy.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

w/w działki są ogólnodostępne