Czysty Aleksandrów

4. Miejsce realizacji projektu

Projekt realizowany na terenie całej gminy Aleksandrów Łódzki na obszarze pasów drogowych administrowanych przez gminę


5. Opis projektu

Zakup urządzeń służących do utrzymania w czystości ulic i chodników: zamiatarki samojezdnej (możliwość zakupu urządzenia wielofunkcyjnego), zamiatarki spalinowej ręcznej, kosiarki bijakowej.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Zakup wyżej wymienionych urządzeń pozwoli utrzymywać tereny administrowane przez gminę w należytym porządku i estetyce. Pozwoli na szybkie, skuteczne i powszechne usuwanie piasku pozimowego z ulic i chodników (oraz innych zanieczyszczeń) oraz roślinności w pasach drogowych, a także wszystkich innych terenach gminy. Podniesienie estetyki otoczenia podnosi jakość życia mieszkańców.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z efektów realizacji tego zadania, gdyż każdy mieszkaniec będzie się mógł poruszać po czystych i zadbanych ulicach.