ABC pierwszej pomocy

4. Miejsce realizacji projektu

Gmina Aleksandrów Łódzki


5. Opis projektu

Przeszkolenie mieszkańców gminy Aleksandrowa Łódzkiego z umiejętności udzielania pierwszej pomocy i postępowaniu w stanach zagrożenia życia u osób dorosłych i dzieci. Cykl 10 szkoleń, jedno szkolenie do 10-12 osób. W przypadku dużego zainteresowania możliwość zwiększenia cyklu o kolejne szkolenia. W celu zapewnienia wysokiego poziomu kursu osoby szkolące powinny posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz doświadczenie w kształceniu ratowników.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Nabyte umiejętności u mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki w udzielaniu pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia znacząco mogą wpłynąć na przeżywalność ich bliskich lub osób u których doszło do bezpośredniego zagrożenia życia przed przybyciem pogotowia ratunkowego.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Mieszkańcy gminy Aleksandrów Łódzki. Terminy i godziny szkoleń do ustalenia. Liczba osób w jednym szkoleniu 10-12. Brak barier dla osób niepełnosprawnych.

Szkolenia mogłyby się odbywać w budynku za strażą pożarną, wjazd od ulicy Jasińskiego dla mieszkańców Aleksandrowa, a dla mieszkańców gminy w budynkach OSP lub "świetlicach wiejskich".