Wykonanie nakładki asfaltowej w ulicy Kaczeńcowej

4. Miejsce realizacji projektu

Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 300 m w ulicy Kaczeńcowej (od boiska sportowego) i w ulicy Górnej do wysokości ulicy Sienkiewicza.


5. Opis projektu

Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 300 m w ulicy Kaczeńcowej (od boiska sportowego) i w ulicy Górnej do wysokości ulicy Sienkiewicza.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Istniejąca nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym. Niezabezpieczenie nawierzchni nową nakładką asfaltową doprowadzi do całkowitej degradacji tej drogi oraz zamulenia istniejącego kanału deszczowego odprowadzającego wody opadowe z wyżej położonych terenów przyległych do ulicy Daszyńskiego. Różnica poziomów w terenie to ponad 4 m. Poruszanie się po 300m odcinku ul. Kaczeńcowej i częściowo ul. Górnej w jej obecnym stanie technicznym zagraża bezpieczeństwu ludzi, jak również przyczynia się do niszczenia samochodów poruszających się po tej drodze oraz zanieczyszczenia środowiska.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Z drogi tej korzystają mieszkańcy osiedla "Daszyńskiego", mieszkańcy ulic przyległych do ulicy Górnej, dowożone są dzieci do szkoły, czy też osoby dochodzące do krańcówki autobusowej 78 i 97A.