Bezpieczeństwo - zamontowanie spowalniaczy

Koszt zadania po weryfikacji

50000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Osiedle Słoneczne, ulica Konstantynowska


5. Opis projektu

Projekt polegał będzie na zamontowaniu spowalniaczy (garbów) na ulicy Osiedla Słonecznego równoległej do Konstantynowskiej. Odmalowane zostaną również przejścia dla pieszych oraz postawione znaki przypominające kierowcom o potrzebie ograniczenia prędkości. Służyć to będzie poprawie bezpieczeństwa.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas wyprawy do szkoły, sklepu itp. ograniczenie prędkości kierowcom na drogach osiedlowych.