Budowa zadaszonej sceny plenerowej w parku miejskim

4. Miejsce realizacji projektu

Park miejski w Aleksandrowie Łódzkim


5. Opis projektu

Projekt zakłada budowę podwyższenia scenicznego betonowego lub drewnianego oraz zadaszenia scenicznego wykonanego z drewna z pokryciem dachówką lub gontem lub bardziej nowoczesnych konstrukcji metalowo - szklanych. Scena o wymiarach minimalnych 8x6 metrów (wymiar podestu). Dopuszczamy wszelkie zmiany wynikające z uzgodnień z konserwatorem zabytków. Konstrukcja powinna umożliwiać montaż oświetlenia scenicznego oraz nagłośnienia podwieszanego (tzw liniowego). Bezpośrednio za sceną powinna znaleźć się skrzynka z prądem - gniazda do obsługi sprzętu nagłośnieniowego np. 2x16, 2x32, 1x63, 4x220V. Scena musi posiadać wszystkie wymagane prawem atesty.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Wybudowanie profesjonalnej sceny w parku miejskim umożliwi organizowanie różnego rodzaju bezpłatnych wydarzeń kulturalnych skierowanych dla Wszystkich mieszkańców. Obecnie od wielu lat organizowanych jest szereg imprez kulturalnych m.in.: Festiwal Sztuk Różnych, Letnie Koncerty, plenerowe koncerty Biblioteki, Narodowe Czytanie. We wszystkich imprezach może uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta i gminy. Wydarzenia takie uatrakcyjniają ofertę kulturalną gminy szczególnie osób mało zamożnych, z trudnościami komunikacyjnymi, dla których takie koncerty są jedyną możliwością obcowania z wartościową rozrywką. Koncerty i wydarzenia dedykowane są także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym dla których są jedyną dostępną kulturalną rozrywką.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Projekt ogólnodostępny bez ograniczenia w dostępie. Dostęp do skrzynki elektrycznej specjalnie wyznaczonej osoby.