Modernizacja systemu monitoringu

4. Miejsce realizacji projektu

Miejska Pływalnia Olimpijczyk


5. Opis projektu

Modernizacja systemu monitorującego pływalnie i parking. Całkowita wymiana przestarzałego, analogowego systemu na nowoczesny Full HD z częściowym rozbudowaniem o dodatkowe kamery, monitorujące parking. Wymiana dotyczy 8 kamer wewnętrznych, 3 kamer zewnętrznych, rejestratora analogowego na HD-TVI 16 kanałów.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Obecnie funkcjonujący system kamer analogowych ma 17 lat. Jakość zapisu i odtwarzania jest niewystarczająca, wręcz słaba. Niestety, w naszej historii zdarzały się zagarnięcia mienia. W większości zaistniałych przypadków kradzieży, zarówno w szatniach jak i na parkingu, policja nie była w stanie zidentyfikować sprawcy z racji słabej jakości nagrania.

Zainstalowanie cyfrowego sprzętu nowej generacji, rozmieszczenie dodatkowych kamer na parkingu będzie niewątpliwie miało działanie prewencyjne jak również skuteczne w przypadku wykrywania przestępcy.

Wszystkie te działania są w trosce o jakość naszej usługi, bezpieczeństwo i komfort klienta.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Pływalnia dostępna dla wszystkich mieszkańców w dni powszednie w godz 7-22 i weekendy 110-22