Nowe oblicze czytelni

Koszt zadania po weryfikacji

50000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego Aleksandrów Łódzki pl. Kościuszki 12


5. Opis projektu

W ramach realizacji projektu zostanie wyremontowana czytelnia biblioteki, w której odbywają się liczne kulturalne wydarzenia dedykowane mieszkańcom gminy, zajęcia dla słuchaczy UTW, działa Dyskusyjny Klub Książki, organizowane są warsztaty, spotkania, wykłady. Z imprez w czytelni biblioteki korzysta rocznie ponad 1500 osób.

Zły stan techniczny okien, szaf bibliotecznych na książki, oświetlenia jarzeniowego obniżają poziom imprez, powodują dyskomfort uczestników i pracowników (w okresie zimy w czytelni są bardzo niskie temperatury). Aby zapewnić odpowiedni poziom organizowanych wydarzeń i imprez, zaoszczędzić energię oraz poprawić wizerunek biblioteki planuje się również odnowienie drzwi wejściowych i okien zewnętrznych.

Wykaz prac do wykonaniar:

1.wymiana starych wypaczonych okien ze szczytowych ścian budynku,

2. wymiana oświetlenia ze szkodliwego dla oczu jarzeniowego na ledowe,

3.wymiana szaf bibliotecznych na książki ze starych z lat 60 XX wieku na nowe bardziej funkcjonalne,

4. malowanie czytelni

5. dostosowanie wnętrza do montowania wystaw

6. dostosowanie wnętrza do prezentowania pokazów multimedialnych

7. odnowienie drzwi wejściowych i okien zewnętrznych


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Biblioteka Publiczna jest jedyną instytucją kultury gminie. Organizuje dla mieszkańców wiele interesujących, ogólnie dostępnych wydarzeń, w których co roku uczestniczy ponad 1500 osób. Do dyspozycji ma tylko małą czytelnię, która nie dość, że może pomieścić tylko 60 osób, to jest w złym stanie technicznym i wymaga remontu. Szczególnie konieczna jest wymiana okien oraz oświetlenia. W bibliotece działa koło plastyczne UTW, które ma zajęcia w czytelni. Artystki potrzebują do pracy dobrego oświetlenia, a obecne nie spełnia wymagań. Jest niekorzystne dla zdrowia nie tylko plastyczek, ale wszystkich uczestników spotkań. Wyposażenie czytelni nie przystaje do wydarzeń kulturalnych na wysokim poziomie artystycznym jakie organizuje biblioteka. Szpecą stare zniszczone szafy biblioteczne z minionej epoki, obdrapane ściany, światło jarzeniowe męczy oczy a jego hałas przeszkadza uczestnikom warsztatów, spotkań, wykładów. Trudności też są z montowaniem wystaw, których w bibliotece organizujemy kilka w roku, ponieważ nie posiadamy uniwersalnych szyn do wieszania obrazów. Stare regały, zniszczone ściany nieprofesjonalnym wieszaniem wystaw, nieprzyjazne światło, nieszczelne okna obniżają poziom wydarzeń. Ponadto wypaczone okna przyczyniają się do dużych strat ciepła a co za tym idzie podwyższają koszty eksploatacji budynku, powodują zachorowanie pracowników, uczestników spotkań, dają dyskomfort z korzystania z oferty biblioteki. Mimo trudności w czytelni organizowane są cały rok ogólnie dostępne kameralne wydarzenia kulturalne, warsztaty, wystawy, wernisaże, koncerty. Działa Dyskusyjny Klub Książki, Koło Plastyczne, Geograficzne i Historyczne UTW, odbywają się spotkania i warsztaty zarówna dla dojrzałych mieszkańców gminy jak i młodzieży.Nie bez wpływu na stan czytelnictwa mają zapewne wydarzenia organizowane w naszej Bibliotece min właśnie w czytelni, które przyciągają osoby z odległych krańców miasta i gminy. Wielu ich uczestników zostaje naszymi czytelnikami. Ze statystyki biblioteki wynika, że czytelnię odwiedza w ciągu roku ponad 1500 osób. Wyremontowanie czytelni poprawi komfort uczestników wydarzeń kulturalnych oraz innych zajęć organizowanych w czytelni biblioteki oraz podniesie ich poziom.