Oświetlenie odcinka ulicy Łomnik

Koszt zadania po weryfikacji

180000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Aleksandrów Łódzki, odcinek ulicy Łomnik od nr 27 do końca, tj. do skrzyżowania z ulicami Piotrkowską, Niemena i Kąkolową.


5. Opis projektu

Projekt obejmuje budowę kablowej linii oświetleniowej na odcinku 360 m. ulicy Łomnik od nr 27 do końca tj. do skrzyżowania z ulicami Piotrkowską, Niemena i Kąkolową. Wykonanie 10 słupów z lampami ulicznymi typu LED, w odstępach co 35 m. Pozostała część ulicy Łomnik posiada oświetlenie.

Z zastrzeżeniem że zakres realizacji może ulec zmianie lub się wydłużyć ze względu na to, że prawdopodobnie będą potrzebne zgody prywatnych właścicieli działek.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, mieszkańców, kierowców, pieszych i innych korzystających. Poprawa bezpieczeństwa domostw mieszkańców. Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie korzystania z ogólnodostępnej drogi, ważnej strategicznie dla okolicy,wykorzystywanej jako wygodny dojazd do Łodzi i droga łącząca kilka stale rozwijających się osiedli naszego miasta. Podniesienie komfortu korzystania z bardzo uczęszczanej drogi, która nie posiada chodnika.