Naukowa zabawa - pracowania integracji sensorycznej

Koszt zadania po weryfikacji

74033.98 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Aleksandrów Łódzki, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna


5. Opis projektu

W ramach projektu powstanie nowoczesna pracownia terapii integracji sensorycznej, która ma pomóc wszystkim potrzebującym dzieciom z terenu gminy – pacjentom poradni psychologiczno - pedagogicznej. Integracja sensoryczna, to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu. Integracja pozwala segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu. Gdy funkcje są zrównoważone, motoryka ciała łatwo dostosowuje się do otoczenia, umysł łatwo przyswaja informacje, prawidłowe zachowanie pojawia się w sposób naturalny. Integracja sensoryczna wpływa także na rozwój dziecka, zdolność do nauki.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Na terenie gminy jest duże zapotrzebowanie na wsparcie dzieci w zakresie terapii sensorycznej. Rodzicie nie będą musieli już szukać pomocy w prywatnych gabinetach, w których koszty przekraczają możliwości większości rodzin. Poradnia jako placówka pomocowa diagnozuje również dzieci, które tej pomocy potrzebują, dlatego wskazane jest, aby pracownia znajdowała się właśnie w poradni. Integracja sensoryczna nie jest substytutem rzeczywistej edukacji, może natomiast poprawić uczenie się i sprawić, że będzie ono łatwiejsze. Terapia odbywa się w sali specjalnie do tego przystosowanej i wyposażonej w odpowiednie przyrządy. W naszym środowisku nie ma takiej sali. Wyposażenie musi przede wszystkim obejmować wiele urządzeń do stymulacji systemu przedsionkowego proprioceptywnego i dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego. Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju.