Dron antysmogowy ze stacją pomiarową

4. Miejsce realizacji projektu

Teren miasta i gminy Aleksandrów Łódzki


5. Opis projektu

Zakup drona do badań jakości powietrza wraz ze zintegrowaną, mobilną stacją (platformą) pomiarowo-rejestracyjną. W sezonie grzewczym system może być wykorzystywany do monitoringu jakości powietrza- czujniki pyłów i gazów, pomiaru warunków środowiskowych, rejestracji danych na bieżąco w "chmurze" oraz stacji pomiarowej, transmisji danych w postaci filmów HD, rejestracji materiałów video.

Poza sezonem grzewczym urządzenie może być wykorzystywane do codziennego monitoringu ulic, inspekcji miejsc niedostępnych, poszukiwania ludzi lub rzeczy.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest przede wszystkim monitorowanie jakości powietrza, wykrywanie źródeł zagrożeń i skażeń, działania prewencyjne i dyscyplinujące wobec "trucicieli" powietrza. Realizacja projektu powinna przynieść znacząca poprawę stanu jakości powietrza, a w konsekwencji poprawę stanu zdrowia mieszkańców oraz oraz likwidacji zagrożeń dla zdrowia, i być może życia. Uważam, że realizacja tego projektu wywrze bardzo istotny wpływ na życie mieszkańców.

Istotnym jest też wykorzystanie systemu poza sezonem grzewczym. Pomoże usprawnić działanie słuzb ratowniczych i porządkowych.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Projekt jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców, brak barier i ograniczeń w dostępie. Jest to kwestia udostępnienia danych odnośnie stanu powietrza za pomocą sieci.