Utwardzenie tłuczniem nawierzchni ulicy Miłosza od ul. Warszawskiej do posesji nr 10 (włącznie).

4. Miejsce realizacji projektu

ul. Miłosza Gmina Aleksandrów Łódzki.


5. Opis projektu

Usuniecie na głębokość 20 cm. istniejącej gruntowej nawierzchni drogi i utwardzenie jej tłuczniem drogowym.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Rokroczne wyrównywanie nawierzchni ul. Miłosza nie spełnia swojego zadania. Podczas intensywnych opadów deszczu na drodze jest błoto a w okresie suszy jest nadmierne zapylenie. Uciążliwości te niekorzystnie wpływają na zdrowie mieszkańców i utrudniają użytkowanie mieszkań.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Droga dostępna jest dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego.