Trawnikoland

Koszt zadania po weryfikacji

52000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Tereny/place po starych placach zabaw przy ul. Sikorskiego oraz pozostałe osiedla mieszkaniowe.


5. Opis projektu

Uprzątnięcie, zagospodarowanie i upiększenie terenów po dawnych placach zabaw. Ogrodzenie niewysokim, kolorowym płotkiem z furtką (jako zabezpieczenie przed wejściem psów). Założenie trawnika, postawienie ławek parkowych i kosza na śmieci. Do zagospodarowania tereny po starych placach zabaw przy ul. Sikorskiego między blokami.

Dodatkowo projekt zakłada zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlach mieszkaniowych w Aleksandrowie Łódzkim poprzez dokonanie dodatkowych nasadzeń niskopiennych roślin ozdobnych oraz krzewów i drzewek liściastych wzbogacających otoczenie wokół bloków mieszkalnych oraz rozstawienie pojemników na psie odchody z dystrybutorami worków. Dystrybutory będą wyposażone w ekologiczne worki typu PE-HD/d2w lub Mater-Bi - spełniajace wymogi gospodarki odpadami i ich utylizacji w naszym mieście. W ramach projektu proponuje się zainstalowanie 30 pojemników na terenie całego miasta.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest stworzenie zielonego otoczenia, poprawy wizerunku i czystości przed blokami. Zagospodarowanie terenu znacząco wpłynie na wizerunek osiedli mieszkaniowych.