Oświetlenie uliczne

4. Miejsce realizacji projektu

Ulica Spacerowa Rąbień AB


5. Opis projektu

Projekt ma na celu oświetlenie ulicy spacerowej poprzez wkonanie lamp na odcinku od ulicy Poselskiej do 200m wzdłuż ul Spacerowej


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem składanego projektu jest oświetlenie ulicy Spacerowej ponieważ w godzinach wieczornych jest tam kompletnie ciemno, kilka osób zamieszkujących tamtą ulicę zgłosiły się do mnie w celu złożenia takiego projektu w ABO


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Brak ograniczeń dostępnu, projekt dostępny dla wszystkich przemieszczających się tamtą ulicą oraz dla ludzi, którzy ją zamieszkują