"Małpi gaj" - plac zabaw dla dzieci

Koszt zadania po weryfikacji

188000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Działka gminna Nr448/10 z obrębu A1 o powierzchni 1058 m2. Inwestycja zlokalizowana będzie na niezagospodarowanym terenie sąsiadującym z POLO-marketem przy ul. Daszyńskiego i przy SPZOZ na ul.M.C.Skłodowskiej.


5. Opis projektu

Zmiana małego i zaniedbanego placu zabaw w teren atrakcyjny dla nieco starszych dzieci i młodzieży. Przewidziana jest budowa ścianek wspinaczkowych, torów przeszkód, zjazdów linowych, tras wspinaczkowo-linowych itp. Domki, między którymi rozmieszczone będą przeszkody tworzące przejścia, kładki, tunele itp. Miejsce: plac zabaw za SP ZOZ przy ul. Skłodowskiej (obok Polo).


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem inwestycji jest uporządkowanie niezagospodarowanego terenu zielonego i poprawa jego estetyki. Istniejący drzewostan zostanie wykorzystany do montażu systemów linowych. Plac zabaw umożliwi dzieciom aktywną i przyjemną zabawę, a rodzicom mile spędzony czas.