Oświetlone przejścia dla pieszych

Koszt zadania po weryfikacji

100000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

oświetlenie w technologi led przejść dla pieszych

1. ul. Konstantynowska - z tyłu UNirynku

2. ul. Wierzbińska - okolice restauracji Pelikan

3. ul. Ogrodowa - nowo powstałe przejście dla pieszych

4. Al. Wyzwolenia - za szkołą nr 4 przejście dla pieszych wraz ze skrzyżowaniem. Dodatkowo w tej lokalizacji pulsujące znaki LED "stop" dla dróg ustąp pierwszeństwa oraz "uwaga dzieci" dla drogi z pierwszeństwem


5. Opis projektu

Oświetlenie LED-owe przejścia dla pieszych oraz ostrzeżenia w formie pulsujących modułów LED w kolorze zielonym.

Dodatkowo w lokalizacji skrzyżowania za szkołą nr 4 znaki ostrzegające stop oraz uwaga dzieci również w formie LED.

1. ul. Konstantynowska - z tyłu UNIrynku

2. ul. Wierzbińska - okolice restauracji Pelikan

3. ul. Ogrodowa - nowo powstałe przejście dla pieszych

4. Al. Wyzwolenia - za szkołą nr 4 przejście dla pieszych wraz ze skrzyżowaniem. Dodatkowo w tej lokalizacji pulsujące znaki LED "stop" dla dróg ustąp pierwszeństwa oraz "uwaga dzieci" dla drogi z pierwszeństwem


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców samochodów.