Automaty do recyklingu butelek plastikowych i puszek

4. Miejsce realizacji projektu

Miejsca najbardziej uczęszczane-np. przy wejściu do marketu.


5. Opis projektu

Zakup kilku automatów, które po wrzuceniu opakowania zwrotnego poddają je przemieleniu , a dodatkowo wydają kupony z punktami uprawniające np. do wykorzystania w wejściu na basen lub udział w innych formach rozrywki na terenie gminy. Taka forma recyklingu zmniejszy ilość odpadów odbieranych w tradycyjny sposób, a rekompensata w formie zbieranych punktów będzie zachętą do aktywności mieszkańców.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Edukacja ekologiczna, czystość terenów, mniejsze koszty wywozu odpadów.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Projekt ogólnodostępny, bezpieczeństwo zapewnione przez monitoring , w miejscach, gdzie on funkcjonuje.