przedłużenie wodociągu miejskiego

4. Miejsce realizacji projektu

ulica Łąkowa 43/45


5. Opis projektu

rozbudowanie sieci wodociągowej ma odcinku około 40mb z rury fi 160 PEHD mieszczącego się w ulicu Łąkowej w stronę numeru ul. 43/45


6. Uzasadnienie realizacji projektu

przedłużenie owego rurociągu umożliwi mieszkańcom doprowadzenie wody do posesji lak i w znaczący sposób ułatwi funkcjonowanie obywateli


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

mieszkańcy ulicy Łąkowej