Ukwiecenie oraz modernizacja parków miejskich - stworzenie strefy relaksu

Koszt zadania po weryfikacji

200000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Park Miejski - ok. Plac Kościuszki

Park Miejski - ok. Targowego Rynku


5. Opis projektu

Projekt zakłada 3 typy inwestycji w Parkach Miejskich:

1) Stworzenie alejek kwiatowych z kwiatami, które będą kwitnąć od wczesnej wiosny do późnej jesieni - tj. rododentronowo-azaliowa, różana, lawendowa oraz z roślinami miododajnymi.

2) Stworzenie strefy relaksu - huśtawki (kosze) - na których mogliby odpoczywać zarówno dorośli jak i dzieci , obsadzenie istniejących ławek kwiatami (tzw. ławki zapachowe), stworzenie interaktywnych miejsc do zabaw z dziećmi - np. edukacyjne tablice multimedialne.

3) Rozwieszenie w parkach kolorowych lampionów (np. solarnych) zachęcających do odwiedzania parku po zmroku i spędzanie w nim czasu w czasie letnim.

Możliwy do zrealizowania w części dotyczącej nasadzeń. Natomiast w przypadku wykonania małej architektury, realizacja zadania może się wydłużyć bądź będzie niemożliwa ze względu na konieczność uzyskania zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w przypadku placu Kościuszki).


6. Uzasadnienie realizacji projektu

W wielu Państwach w szczególności na południu Europy parki są miejscem spędzania czasu wolnego przez całe rodziny. W Polsce brakuje takich miejsc, szczególnie dla seniorów, rodziców. W ładnym otoczeniu dużo przyjemniej spędza się czas wolny. Kwiaty byłyby kontynuacją projektu dot. cebulek kwiatowych, które zostały posadzone w parku. Poprawiłyby estetykę terenów zielonych. Natomiast huśtawki, ławki i opcjonalnie grill byłyby miejscem spędzania czasu wolnego.

Po zmroku parki mogłyby rozbłyskać kolorowymi lampionami, dzięki czemu więcej osób zdecydowałoby się na spacer po zmroku. Tablice edukacyjne mogłyby np. uczyć dzieci np. o roślinach, zwierzętach itp.