Budowa chodnika przy ulicy Kraszewskiego

Koszt zadania po weryfikacji

60000 PLN

4. Miejsce realizacji projektu

Aleksandrów Łódzki ul. Kraszewskiego


5. Opis projektu

Projekt zakłada budowę ok. 150 m odcinka chodnika z wykorzystaniem istniejącej dokumentacji projektowej po zachodniej stronie ulicy.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Celem jest przedłużenie istniejącego już odcinka chodnika. Nadmienić należy, iż niedawno przy ulicy Kraszewskiego wybudowano nowy blok w związku z czym liczba korzystających z pobocza gruntowego znacznie się zwiększyła. Z wyżej wymienionego odcinka korzystają również osoby mieszkające na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul.Reymonta, który jest łącznikiem do głównej drogi komunikacyjnej. Ulica Kraszewskiego znajduje się w centrum Aleksandrowa Łódzkiego i jest jedną z ostatnich ulic, na której nie ma chodnika i mieszkańcy spacerują po jezdni. Wyżej wymieniony projekt jest istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i dorosłych.