Udostępnienie bieżni lekkoatletycznej w szkole sportowej.

4. Miejsce realizacji projektu

Szkoła podstawowa nr 3


5. Opis projektu

Udostępnienie w weekendy bieżni w szkole sportowej. Można to zrealizować poprzez wprowadzenie zapisów on-line.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

W mieście nie ma żadnego miejsca, w którym można by przeprowadzić treningi szybkościowe bądź też dokonać oceny swojej wydolności. Duża grupa osób trenuje lekkoatletykę amatorsko, są jednak pozbawieni możliwości korzystania z odpowiedniej infrastruktury, do której mają dostęp choćby osoby grające w piłkę. Udostępnienie bieżni, umożliwiłoby socjalizację biegaczy, wymianę doświadczeń oraz zapewniłoby możliwość rozwoju naszej pasji.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Powszechnie dostępne w weekendy.