Bieżnia lekkoatletyczna

4. Miejsce realizacji projektu

Park ulica Targowa


5. Opis projektu

Wykonanie tartanowej bieżni lekkoatletycznej opartej na pętli 400m w parku na ulicy Targowej, z oznaczeniem odległości co 50 metrów.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Brak w naszym mieści jakiegokolwiek miejsca płaskiego, z oznaczeniem odległości, na którym można byłoby przeprowadzić treningi szybkościowe. Bieżnia w szkole sportowej jest niedostępna, ścieżka na mosirze nie spełnia warunków koniecznych do treningu szybkościowego. Zaniedbanie infrastruktury potrzebnej do uprawiania lekkoatletyki w naszym mieście wymaga naprawy. Ewentualnie proszę o udostępnienie bieżni w szkole sportowej.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Bieżnia winna być powszechnie dostępna.