Oświetlenie odcinka ulicy Łomnik

4. Miejsce realizacji projektu

Aleksandrów Łódzki, odcinek ulicy Łomnik od nr 27 do końca tj. do skrzyżowania z ulicami Piotrkowską, Niemena i Kąkolową


5. Opis projektu

Projekt obejmuje budowę kablowej linii oświetleniowej na odcinku 360 m. ulicy Łomnik od nr 27 do końca tj. do skrzyżowania z ulicami Piotrkowską, Niemena i Kąkolową. Wykonanie 10 słupów z lampami ulicznymi typu LED, w odstępach co 35 m. Pozostała część ulicy Łomnik posiada oświetlenie. Realizacja zadania jest uzależniona od tego, czy na etapie ewentualnej realizacji projektu, zostaną pozyskane zgody od właścicieli działek prywatnych, na których będzie zlokalizowane oświetlenie.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi,mieszkańcom, kierowcom,pieszym i innym korzystającym.

Poprawienie bezpieczeństwa domostw mieszkańców.

Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie korzystania z ogólnodostępnej drogi, ważnej strategicznie dla okolicy, wykorzystywanej jako dogodny dojazd do Łodzi i innych miejscowości w okolicy.

Polepszenie drogi łączącej kilka stale rozwijających się i nowo powstających osiedli w naszym mieście.

Podniesienie komfortu korzystania z bardzo uczęszczanej drogi nie posiadającej chodnika.

Stwarzanie możliwości rozwoju osiedli znajdujących się na obrzeżach naszego miasta.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Oświetlenie drogi umożliwi bezpieczne i komfortowe korzystanie z drogi mieszkańcom i właścicielom działek zlokalizowanych w okolicy oraz wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Podniesie standard życia mieszkańców, korzystających na codziennie z drogi jako piesi, rowerzyści, spacerowicze, aktywnie spędzający czas entuzjaści sportu, kierowcy samochodów osobowych,dostawczych i innych pojazdów mechanicznych.Użytkownikami drogi jest bardzo dużo ludzi, kierowców, pieszych, dzieci i młodzież idąca do szkół, osoby starsze i z niepełnosprawnościami.Drogę pokonują również liczni mieszkańcy naszego miasta, rodziny z dziećmi, spacerowicze także ze zwierzętami. Strategiczne skrzyżowanie ulic Łomnik, Piotrkowska i Kąkolowa jest ciemne, niebezpieczne, bardzo często dochodzi do kolizji drogowych.Droga jest ogólnodostępna i wykorzystywana przez cały rok, przez całą dobę.