Oświetlenie odcinka ulicy Łomnik

4. Miejsce realizacji projektu

Aleksandrów Łódzki, odcinek ulicy Łomnik od nr 27 do końca tj. do skrzyżowania z ulicami Piotrkowską, Niemena i Kąkolową


5. Opis projektu

Projekt obejmuje budowę kablowej linii oświetleniowej na odcinku 360 m. ulicy Łomnik od nr 27 do końca tj. do skrzyżowania z ulicami Piotrkowską, Niemena i Kąkolową. Wykonanie 10 słupów z lampami ulicznymi typu LED, w odstępach co 35 m. Pozostała część ulicy Łomnik posiada oświetlenie.


6. Uzasadnienie realizacji projektu

Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi,mieszkańcom, kierowcom,pieszym i innym korzystającym.

Poprawienie bezpieczeństwa domostw mieszkańców.

Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie korzystania z ogólnodostępnej drogi, ważnej strategicznie dla okolicy, wykorzystywanej jako dogodny dojazd do Łodzi i innych miejscowości w okolicy.

Polepszenie drogi łączącej kilka stale rozwijających się i nowo powstających osiedli w naszym mieście.

Podniesienie komfortu korzystania z bardzo uczęszczanej drogi nie posiadającej chodnika.

Stwarzanie możliwości rozwoju osiedli znajdujących się na obrzeżach naszego miasta.


7. Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców

Oświetlenie drogi umożliwi bezpieczne i komfortowe korzystanie z drogi mieszkańcom i właścicielom działek zlokalizowanych w okolicy oraz wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Podniesie standard życia mieszkańców, korzystających na codziennie z drogi jako piesi, rowerzyści, spacerowicze, aktywnie spędzający czas entuzjaści sportu, kierowcy samochodów osobowych,dostawczych i innych pojazdów mechanicznych.Użytkownikami drogi jest bardzo dużo ludzi, kierowców, pieszych, dzieci i młodzież idąca do szkół, osoby starsze i z niepełnosprawnościami.Drogę pokonują również liczni mieszkańcy naszego miasta, rodziny z dziećmi, spacerowicze także ze zwierzętami. Strategiczne skrzyżowanie ulic Łomnik, Piotrkowska i Kąkolowa jest ciemne, niebezpieczne, bardzo często dochodzi do kolizji drogowych.Droga jest ogólnodostępna i wykorzystywana przez cały rok, przez całą dobę.